Overzicht vesperdiensten in samenwerking met "Over de Brug".
Op de volgende zondagen, steeds om 19.00 uur.